Обиколка на завода

Библиотека със суровини

Производствено помещение

Библиотека с готови продукти

Изложба и групова снимка