Обиколка на завода

Библиотека със суровини

Производствено помещение

Библиотека с готови продукти

Изложба и групова снимка

изложба-1
изложба-2
изложба-3
изложба-5
изложба-6
изложба-7
изложба-8
изложба-9